คอร์สเรียนภาษาเยอรมันปี 2561

  •  คอร์ส A1 (ภาษาเยอรมันเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น)

1. 08.01. – 03.03.2018
2. 05.02. – 30.03.2018
3. 05.03. – 04.05.2018
4. 02.04. – 31.05.2018
5. 07.05. – 29-06.2018
6. 04.06. – 27.07.2018
7. 02.07. – 24.08.2018
8. 06.08. – 28.09.2018
9. 10.09. – 02.11.2018
10. 08.10. – 30.11.2018
11. 05.11. – 28.12.2018
12. 03.12. – 31.01.2019

  • คอร์ส A2/ B1/ B2 / C1 

  • คอร์สติวข้อสอบทุกระดับชั้น 

  • คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ 

  • คอร์สสนทนา ในชีวิตประจำวัน 

  • คอร์สสนทนา ภาษาธุรกิจ 

  • คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 

  • คอร์สส่วนตัว 1 คน หรือกลุ่มเล็ก 1-4 

  •  คอร์สระดับปูพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ตัวอักษร การผสมสระ การฝึกออกเสียง และการอ่านที่ถูกต้องก่อนเข้าเรียน A1  

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดเวลาเรียนได้ที่

อาจารย์ จิตตินันท์  

Tel :  081-885 -6972

 E-mail :  cgls_cm@yahoo.com

Facebook:facebook.com/cgls.cm?fref=ts 

 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาเลขที่ 01-007/2548

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์หลักไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยอาจารย์จิตตินันท์ ห่านแก้ว ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็น โรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้าสมัครเรียนโรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ เน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนภาษาเยอรมัน โรงเรียน ภาษาเยอรมันเชียงใหม่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาเยอรมันเป็น อย่างถูกต้องและสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ในชีวิต ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ ประกอบอาชีพ

 

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เน้นการ เรียนการสอน แบบเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และกล้าที่ จะใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นทางโรงเรียน จึงจัดให้ 1 ห้องมีนักเรียน 6 ถึง 12 คน (สูงสุด 15 คน) เพื่อให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และอาจารย์สามารถ ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

 

 

 

 

เหตุผลที่คุณควรเรียนภาษาเยอรมันกับเรา!

1. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเครื่องรับประกันถึงประสิทธิภาพการสอนของเรา

2. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามมาตรฐานของทางกระทรวงฯ (ใบอนุญาติเลขที่ ชม 01-007/2548)

3. เรามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อม ได้รับประกาศนียบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ มิวนิค นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นชาวเยอรมัน ซึ่งการที่ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงนั้นจะช่วยพัฒนาการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเข้าใจและสามารถสื่อสาร รวมถึงออกเสียงภาษาเยอรมันได้ดียิ่งขึ้น

4.เราเปิดการสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันระดับต้น(A1) ระดับกลาง(A2) และระดับสูง(B1,B2 และ C1) โดยอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ มิวนิคและอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มากประสบการณ์

5. เมื่อคุณจบหลักสูตรจะสามารถรับ ใบประกาศ (Certificate) รวมไปถึง ใบรับรองการเรียน หรือใบรับรองการลงทะเบียนเรียน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาได้  ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเพื่อประกอบการยื่นเอกสารกับสถาบันต่างๆ

6เรามีการจัดเวลาเรียนทั้งตามตารางเวลาของโรงเรียน และตามเวลาที่นักเรียนสะดวก (นักเรียนเป็นหลัก)

7. เราเสนอคอร์สเรียนที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนมากที่สุด เช่น ภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาาาเยอรมันเพื่อเตรียมเตรียมสอบวัดระดับของสถาบันเกอเธ่ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ภาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ เป็นต้น ฯลฯ

8.เรามีการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 6-12 คน (สูงสุด 15 คน) ทำให้มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และทำให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้เร็วขึ้น

9.เราให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนทุกระดับในการเรียนทบทวนกับทุกชั้นเรียนในระดับเดียวกัน ในทุกเวลา เป็นเวลานาน 5 เดือนสำหรับคอร์สA1(120ชั่วโมง) และคอร์สA1(เสาร์-อาทิตย์) และ 1ปีสำหรับคอร์สA2-C1 เพื่อที่นักเรียนจะได้รับความรู้มากที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้น

10.นักเรียนที่เรียนเดี่ยวทุกระดับจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าฟังในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้น

11.เราให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่สนใจในการทดลองเรียนฟรี 3 ชั่วโมง

12.เรารับบริการจัดหาที่พักที่ปลอดภัยและมีราคาถูกให้กับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด

13.เรารับบริการให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า และการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

14.เรารับแปลเอกสาร (ภาษาไทย↔ภาษาเยอรมัน↔ภาอังกฤษ) โดยนักแปลที่ได้รับอนุญาติจากศาลประเทศเยอรมนี ซึ่งมีตราประทับที่เป็นที่ยอมรับของสถานฑูตเยอรมนีประจำประเทศไทย