คอร์สเรียนภาษาเยอรมันปี 2562

ตารางเรียนปี 2019: เพื่อการสอบ A1 Termine 2019 für Goethe Prüfung:

**Anmeldung hier: Deutsche Sprachschule Chiangmai
**สมัครสอบที่ร.ร.ภาษาเยอรมันเชียงใหม่

Termine/ตารางเวลา 2019:

1. 7.1. – 28.2.2019
จ-ศ 12.00 – 15.00 น./ Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
2. 4.2. – 29.3.2019
จ-ศ 17.30 – 20.30 น./ Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr
3. 4.3. – 2.5.2019
จ-ศ 12.00 – 15.00 น./ Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
4. 1.4. – 31.5.2019
จ-ศ 17.30 – 20.30 น./ Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr
5. **คอร์สติวข้อสอบเอ1/30 ช.ม. เพื่อการสอบข้อสอบสถาบันเกอเธ่ฯ ณ สนาม จ.เชียงใหม่ ในเดือนมิ.ย.2019**
**A1 Prüfungsvorbereitungskurs 30 Stunden für Goethe Prüfung im Juni 2019 in Chiangmai**
4.5.-2.6.2019
Sa+So /ส+อา 15.00-18.00 Uhr/น.
6. 6.5. – 28.6.2019
จ-ศ 12.00 – 15.00 น./ Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
7. 3.6.- 26.7.2019
จ-ศ 17.30 – 20.30 น./ Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr
8. 1.7. – 23.8.2019
จ-ศ 12.00-15.00 น./ Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
9. 5.8. – 27.9.2019
จ-ศ 17.30-20.30 น./ Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr
10. 2.9. – 25.10.2019
จ-ศ 12.00-15.00 น./ Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
11.**คอร์สติวข้อสอบเกอเธ่ฯ 30 ช.ม.เพื่อการสอบ ณ สนามสอบ จ.เชียงใหม่ เดือนพ.ย.19**

**A1 Prüfungsvorbereitungskurs 30 Stunden für Gooethe Prüfung im November 2019 in Chiangmai**
5.10. – 3.11.2019
Sa+So15.00-18.00Uhr/ส+อา15.00-18.00น.
12. 7.10. – 28.11.2019
จ-ศ 17.30-20.30น./Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr
13. 4.11.-27.12.2019
จ-ศ 12.00-15.00น./Mo-Fr 12.00-15.00 Uhr
14. 2.12.2019 – 31.1.2020
จ-ศ 17.30 – 20.30 น./Mo-Fr 17.30-20.30 Uhr

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดเวลาเรียนได้ที่

อาจารย์ จิตตินันท์  

Tel :  081-885 -6972

 E-mail :  cgls_cm@yahoo.com

Facebook:facebook.com/cgls.cm?fref=ts 

 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาเลขที่ 01-007/2548

โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึษาของชุมชน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยอาจารย์จิตตินันท์ ห่านแก้ว ตั้งอยู่ที่ 74/4 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนภาษาเยอรมันเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดชียงใหม่ เน้นทักษะการพูด การฟังการอ่านการเขียน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนภาษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาเยอรมันอย่างถูกต้องและสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ในชีวิต ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และประสพความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

 

โรงรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่เน้นการเรียน การสอน แบบเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นทางโรงเรียน จึงจัดให้ 1 ชั้นเรียน มีนักเรียน 4 ถึง 10 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

 

 

 

 

เหตุผลที่คุณควรเรียนภาษาเยอรมันกับเรา!

  1. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์สั่งสมมาเป็นเครื่องประกันประสิทธิภาพการสอนของเรา
  2. เราเป็นโรงเรียนภาษาเยอรมันที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายและตรงตามมาตรฐานของทางกระทรวง (ใบอนุญาติเลขที่ ชม 01-007/2548)
  3. เรามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อม ได้รับประกาศนีบบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ฯมิวนิค ประเทศเยอรมันนี นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อช่วยพัฒนาการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเข้าใจและสามารถสื่อสาร รวมถึงออกเสียงภาษาเยอรมันได้ดียิ่งขึ้น
  4. เราเปิดการสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (A1 A2, B1, B2, และ C1) โดยอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรสอนภาษาเยอรมันระดับสูงจากสถาบันเกอเธ่ฯมิวนิคและอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มากประสบการณ์
  5. เมื่อคุณจบหลักสูตรจะสามารถรับใบรับรองการเรียน หรือใบรับรองการลงทะเบียนเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายภายใต้การรับรองโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเพื่อประกอบการยื่นเอกสารกับสถาบันต่าง ๆ
  6. เรามีการจัดเวลาเรียนทั้งตามตารางเวลาของโรงเรียน และตามเวลาที่นักเรียนสะดวก (เรียนตามกลุ่ม และ เรียนส่วนตัว)
  7. เราเสนอชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนมากที่สุด เช่น ภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบวัดระดับของสถาบันเกอฯเธ่ ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ช่วยพยาบาลในประเทศเยอรมัน ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ และ ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบวัดระดับของสถาบัน เกอฯเธ่ เป็นต้น ฯลฯ
  8. เรามีการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 4-10 คน ทำให้มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้เร็วขึ้น
  9. เราให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนทุกระดับในการเรียนทบทวนฟรี กับทุกชั้นเรียนในระดับเดียวกัน ทั้งนี้

ระดับ A1 (120 ชั่วโมง) ทบทวนฟรีภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันเปิดชั้นเรียน
ระดับ A2 B1, B2, และ C 1 ทบทวนฟรีภายในเวลา 1 ปี นับจากวันเปิดชั้นเรียน