A1  ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ภาษาเยอรมัน

A1 หรือ Start Deutsch 1 เป็นการเรียนภาษาเยอรมันระดับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน และเป็นชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับของสถาบันเกอเธ่ (Goethe) เพื่อเป็นหลักฐานรับรองความสามารถการใช้ภาษาระดับพื้นฐานตามมาตรฐานการวัดความรู้ ตามข้อตกลงร่วมกันของสหภาพยุโปและนำไปเป็นหลักฐานในการติดต่อขอวีซ่าจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนหรือทำงานในประเทศเยอรมัน และแม่บ้านที่ต้องการแต่งงาน

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์ส A1

  • แนะนำตัวเองในการสนทนา
  • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองและคู่สนทนาได้
  • สามารถนับเลข บอกเวลา และถามตอบราคาในการซื้อขายสิ่งของในชีวิตประจำวันได้
  • เขียนข้อความสั้นๆ เช่น โปสการ์ด จดหมาย อีเมลล์เป็นภาษาเยอรมันได้
  • อ่านป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ได้อย่างเข้าใจชัดแจ้ง
  • ฟังประกาศและเสียงตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ รวมถึงการประกาศสาธารณะและบทสนทนาสั้นๆได้

ระยะเวลาในการเรียน

120 ชั่วโมง

ค่าเรียน

16000 บาท/คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากเรียนจบคอร์ส A1 คุณสามารถเข้าคอร์สติวสำหรับสอบวัดระดับ A1 กับทางโรงเรียนและสามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบวัดระดับ A1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดสอบของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอพิเศษ

นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย