Grammatikkurs เพิ่มความรู้ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนที่ต้องการติวสอบประจำภาคเรียนหรือเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สภาษาเยอรมันที่สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักของภาษาเยอรมันได้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการติวสอบเพื่อสอบย่อย หรือสอบประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน หรือเพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งที่คุณจะทำได้จากการเรียนคอร์สไวยากรณ์

ใช้ภาษาเยอรมันได้ถูกต้องและตรงตามหลักไวยากรณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของ

  • คำกริยา
  • การใช้สรรพนามประเภทต่างๆ
  • การใช้ tense ต่างๆในภาษาเยอรมัน เช่น Präsens Präteritum Perfekt
  • การใช้คำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น um zu damit trotzdem

โดยสามารถนำหลักไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปเชื่อมโยงกับการฟัง พูด อ่าน เขียนที่จะได้พบเจอในชีวิตประจำวัน

ค่าเรียน

700 บาท/คน/เดือน