คอร์สพื้นฐานระยะสั้น 30 ชั่วโมงง คอร์สภาษาเยอรมันพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาเยอรมันตามงบประมาณและเวลาที่มี

เรียนภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้นพื้นฐานในเวลาจำกัดเพียง 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาเยอรมันในเวลากระชั้นชิดและตามงบประมาณในการเรียนที่มีจำกัด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐาน แต่จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมันแบบเร่งด่วน หรือมีงบประมาณในการเรียนน้อย

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์สพื้นฐานระยะสั้น 30 ชั่วโมง

–          แนะนำตัวเองในการสนทนา

–          ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตัวเองและคู่สนทนาได้

–          พูดคุย รู้จัก และเข้าใจ เรื่องอาหาร การซื้อ-ขายสินค้า และที่อยู่อาศัยได้

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง (เฉลี่ยชั่วโมงละ 133.33 บาท)

ค่าเรียน

4000 บาท/คน