ติวA1 คอร์สติวเข้มก่อนสอบวัดระดับ A1

คอร์ส ติว A1 เป็นคอร์สติวข้อสอบเพื่อเพิ่มความพร้อมแก่นักเรียนก่อนสอบวัดระดับ A1ของสถาบันเกอเธ่ โดยเรียนรู้เทคนิคทั้งสี่ทักษะและเจาะลึกข้อสอบทั้ง การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดตามแนวข้อสอบ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสอบผ่านการสอบวัดระดับ A1 ของสถาบันเกอเธ่

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อคุณเรียนจบคอร์สติว A1

  • ฟังบทสนทนา  ประกาศสาธารณะได้เข้าใจพร้อมจับใจความสำคัญ
  • อ่านจดหมายส่วนตัว ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ โบชัวร์ เว็บไซต์ ได้เข้าใจและจับจุดได้
  • สามารถเขียนจดหมายส่วนตัวสั้นๆ และจดหมายหาบริษัท ห้างร้านเพื่อขอใช้บริการได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
  • สามารถถามและตอบคำถามในเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และพูดขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

ระยะเวลาในการเรียน

30 ชั่วโมง

ค่าเรียน

4000 บาท/คน