จำนวนผู้เข้าสอบ     9

จำนวนผู้สอบผ่าน     6

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     66.67%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     70.22%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว