จำนวนผู้เข้าสอบ     13

จำนวนผู้สอบผ่าน     11

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     84,62%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     72,54%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว