จำนวนผู้เข้าสอบ     1

จำนวนผู้สอบผ่าน     1

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     100%

คะแนนเฉลี่ย   72%

*โรงเรียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น(เป็นลายลักษณ์อักษร)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว