1. คอร์สภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิต ทำงาน และเรียนต่อในประเทศเยอรมัน

 • A1 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ภาษาเยอรมัน อ่านเพิ่มเติม
 • ติว A1 คอร์สติวเข้มก่อนสอบวัดสอบวัดระดับ A1 อ่านเพิ่มเติม
 • A2 ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันเบื้องต้น อ่านเพิ่มเติม
 • B1 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาเยอรมันให้คล่องแคล่วและเป็นทางการมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม
 • B2 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือต้องการใช้ภาษาเยอรมันในระดับสูง

2. คอร์สภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียน นักศึกษา

 • Grammatikkurs เพิ่มความรู้ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนที่ต้องการติวสอบประจำภาคเรียนหรือเข้ามหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม
 • A2 ภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันเบื้องต้น อ่านเพิ่มเติม
 • B1 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาเยอรมันให้คล่องแคล่วและเป็นทางการมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม
 • B2 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือต้องการใช้ภาษาเยอรมันในระดับสูง

3. คอร์สพื้นฐาน 30 ชั่วโมง

 • คอร์สพื้นฐานระยะสั้น 30ชั่วโมง คอร์สภาษาเยอรมันพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาเยอรมัน ในเวลาที่จำกัด  อ่านเพิ่มเติม

4. คอร์สส่วนตัว (Privat Kurs)

 • คอร์สเรียนส่วนตัว
 • คอร์สสนทนา (สามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวก็ได้)