อาจารย์ จิตตินันท์ ห่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรีียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

E-mail : cgls_cm@yahoo.com
โทร : 053-416123 หรือ 081-8856972
Facebook : โรงเรียนเยอรมันเชียงใหม่

 

 

แผนที่โรงเรียน