อาจารย์ จิตตินันท์ ห่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรีียนภาษาเยอรมันเชียงใหม่


ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

E-mail : cgls_cm@yahoo.com
053-416123 / 081-8856972

แผนที่โรงเรียน


ดู Deutsche Sprachschule Chiangmai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า