จำนวนผู้เข้าสอบ     18

จำนวนผู้สอบผ่าน     12

เปอร์เซนต์ผู้สอบผ่าน     66.67%

คะแนนเฉลี่ยผู้สอบผ่าน     70.5%