• ชั้นเรียน A1 และ A2 : เปิดทุกอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน

  • ชั้นเรียน B1, B2 และ ชั้นเรียนสนทนา

  • ชั้นเรียนไวยากรณ์, ชั้นเรียนสำหรับเด็ก, เรียนส่วนตัว และเรียนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

081-8856972 หรือ  cgls_cm@yahoo.com